Chào các bạn,

Tháng 11 chào đón các bạn với rất nhiều hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học sôi nổi. Thư viện xin gửi đến các bạn các lớp đào tạo tại Thư viện trong tháng 11 này, các lớp đào tạo vẫn tiếp tục được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Để hỗ trợ các bạn hoàn thiện đề cương NCKH, Thư viện sẽ tổ chức một số buổi Hướng dẫn sử dụng EndNote. Ngoài ra, Thư viện còn tổ chức một buổi Hướng dẫn thông tin trực tuyến.
Thông tin cụ thể như sau:
 
Ngày Nội dung
05/11/2021 Hướng dẫn sử dụng EndNote
12/11/2021 Hướng dẫn sử dụng EndNote
26/11/2021 Hướng dẫn tìm kiếm thông tin trực tuyến

Thời gian: 14h - 16h

Hình thức: trực tuyến qua zoom

 

 
Mời các bạn đăng ký tham gia các nội dung theo nhu cầu tại link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHd6WO36lrIsxFLlXdUjD1pOR4_8lj...
 
Thư viện trân trọng thông báo