Kính gửi các anh/chị học viên/sinh viên,

Thư viện trân trọng thông báo đến các anh/chị lịch đào tạo tại Thư viện trong tháng 1 năm 2021 như sau:

 

Nội dung: Hướng dẫn trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm EndNote

Thời gian: 14h-16h ngày 08/01 và 15/01/2021

Địa điểm: Thư viện (tầng 3 nhà C)

Các bạn có nhu cầu đăng ký theo link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm6cEC8yfvatI_ii0tSIhfXHiYq-Ox...

Thư viện trân trọng thông báo và mời các anh/chị đăng ký tham gia