Trong tháng 12, Thư viện sẽ tổ chức 3 buổi đào tạo hỗ trợ các bạn dễ dàng hơn khi tìm kiếm thông tin và trích dẫn, quản lý tài liệu liệu tham khảo phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu của mình. Thông tin cụ thể về các buổi đào tạo này như sau:

Ngày Nội dung

14/12/2018

21/12/2018

 

Hướng dẫn quản lý tài liệu tham khảo sử dụng EndNote

 

28/12/2018

 

Hướng dẫn tìm kiếm trong CSDL PubMed

 

Thời gian: 14h-15h30
Địa điểm: Thư viện HUPH

Các bạn có nhu cầu tham gia thì đăng ký vào form sau: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfeAAXRSHdMRLDto…/viewform…

Thư viện xin trân trọng thông báo