THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THÁNG 12/2019

Nhằm hỗ trợ người học các kỹ năng, phương pháp tìm kiếm thông tin, tài liệu; trình bày trích dẫn, danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập, nghiên cứu, trong tháng 12 Thư viện sẽ tổ chức ba buổi đào tạo người dùng tin với các nội dung cụ thể như sau:

 

 

Các bạn có nhu cầu tham gia các lớp học vui lòng đăng ký theo form sauhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenUQmmJe2BenYvNu2pcPFlx1GotFkpsOkAkUb8TUuqM8wG1w/viewform

Thư viện trân trọng thông báo và mời các bạn đăng ký tham gia