Kính gửi các anh/chị học viên, sinh viên,

 

Thư viện trân trọng thông báo lịch đào tạo tháng 12/2020 tại Thư viện như sau:

 

 

NỘI DUNG

Ngày 11/12& 18/12/2020: Hướng dẫn trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm EndNote

Ngày 25/12/2020: Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trong các CSDL trực tuyến

THỜI GIAN: 14h - 16h

ĐỊA ĐIỂM: Thư viện (tầng 3 nhà C)

 

Nếu các anh/chị có nhu cầu tham gia các buổi đào tạo trên thì đăng ký theo link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenQHTKOnoBE4_oJJQghavT3xzSzh9y...

 

Đây là những buổi đào tạo cuối cùng của năm 2020, Thư viện xin trân trọng thông báo và mời các anh/chị đăng ký tham gia.