Thư viện xin thông báo hoạt động đào tạo tại Thư viện tháng 12/2021 như sau:

Mời các bạn có nhu cầu tham gia các nội dung đào tạo đăng ký tại link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCK8aNyDvgPSEW4l_qEATZFgLJA4aS...

Thư viện trân trọng thông báo !