THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO THÁNG 5/2019

Thư viện xin thông báo lịch tổ chức các lớp đào tạo định kỳ trong tháng 5 như sau:

Ngày 10/5 và 17/5/2019: Hướng dẫn trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm EndNote
Ngày 24/5/2019: Hướng dẫn tìm kiếm trong CSDL PubMed
Thời gian: 14h-16h
Địa điểm: Thư viện (tầng 3 nhà C)

Các bạn có nhu cầu đăng ký tham gia các nội dung trên vui lòng đăng ký theo form: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeKk_H_wk8uVUPpiE…/viewform
Sau khi các bạn đăng ký, Thư viện sẽ có email đến các bạn có tên trong lớp học nhé.

Thư viện trân trọng thông báo và mời các bạn đăng ký tham gia