THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI THƯ VIỆN TRONG THÁNG 6 VÀ 7 NĂM 2018

Để đáp ứng nhu cầu của các bạn trong việc trích dẫn tài liệu cũng như quản lý tài liệu tham khảo phục vụ các bài báo hoặc bài nghiên cứu, Thư viện sẽ tổ chức 2 buổi đào tạo với thông tin cụ thể như sau:

Ngày 22/6/2018 và ngày 06/7/2018: Hướng dẫn trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo sử dụng EndNote (EndNote cơ bản)

Địa điểm: Thư viện, tầng 3 nhà C.

Các bạn có nhu cầu có thể đăng ký tham gia các buổi đào tạo trên theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/1FGdh_oWF3XdPb17MdOYqbfOukupRBMC8rjMeUr6...
Thời hạn đăng ký: 18/6/2018

Thư viện xin trân trọng thông báo và mời các bạn đăng ký tham gia.