Để đáp ứng nhu cầu của các bạn học viên/sinh viên, trong tháng 6, Thư viện sẽ tổ chức hai buổi đào tạo với nội dung EndNote. Thông tin chi tiết như sau

Ngày Nội dung

14/6/2019

21/6/2019

Hướng dẫn trích dẫn và quản lý TLTK sử dụng phần mềm EndNote

Thời gian: 14h-16h
Địa điểm: Thư viện (tầng 3, nhà C)
Yêu cầu: Người học cần mang theo máy tính xách tay có cài phần mềm EndNote để thực hành

Các bạn có nhu cầu tham gia đăng ký theo form sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXCklx-ccqYvWIFuLfQxeftLZ2KW4PNS5t8TV0y8WriCtaUA/viewform

Thư viện trân trọng thông báo và mời các bạn đăng ký tham gia