Kính gửi các bạn học viên/sinh viên,

Nhân dịp năm học mới và với mong muốn hỗ trợ các hoạt động học tập, nghiên cứu của các bạn học viên/sinh viên, Thư viện sẽ tổ chức hai buổi đào tạo trong tháng 9 năm 2020 với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian

 

Nội dung
14h-16h ngày 18/9 và 25/9/2020

 

Hướng dẫn trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm EndNote

 

Các bạn có nhu cầu đăng ký tham gia buổi đào tạo trên vui lòng đăng ký theo form sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedypiwELUU-mV95VVhGViboa6-JD4v...

Thư viện trân trọng thông báo và mời các bạn đăng ký tham gia.