Kính gửi các bạn học viên, sinh viên,

Theo kế hoạch của nhà trường, các bạn học viên/sinh viên sẽ bắt đầu nghỉ Tết thì tuần sau.

 

 

Thư viện xin nhắc các bạn:

  • Những bạn còn đang mượn sách đặc biệt là sách tham khảo cần trả sách cho Thư viện trước khi nghỉ Tết để tránh bị quá hạn.
  • Những môn đã học xong các bạn cũng cần trả sách trước khi nghỉ Tết để tránh làm mất/hỏng sách.
  • Những cuốn sách nào các bạn vẫn có nhu cầu đọc có thể đăng ký giữ sách với Thư viện để mượn sau đợt nghỉ Tết

Chúc các bạn có tuần học cuối cùng trước khi nghỉ Tết vui và thú vị.

Thư viện trân trọng thông báo