Kính gửi các anh/chị học viên/sinh viên, 

 

Với mục đích tìm hiểu nhu cầu cụ thể nhằm xây dựng danh mục bổ sung hiệu quả nhất, đáp ứng tối đa sách/tài nguyên học liệu phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học của bạn đọc, Thư viện đã xây dựng bảng khảo sát dưới đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWm7jKPZnxKa-7cLapElQJpPCI4tGWA4H3Ucu1hGfnl_ohug/viewform 

Thông qua bảng khảo sát này, kính mong các anh/chị dựa trên nhu cầu và chuyên ngành của mình đề xuất các tài liệu để Thư viện xây dựng danh mục bổ sung phù hợp, hiệu quả, phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn. 

 

Thư viện xin mở form để nhận đề xuất của các anh/chị đến hết ngày 09/07/2020

 

Xin trân trọng cảm ơn sự hơp tác của các anh/chị.