Kính gửi các thầy/cô cùng toàn thể các anh/chị học viên/sinh viên,

Với mục đích tìm hiểu nhu cầu cụ thể nhằm xây dựng danh mục bổ sung hiệu quả nhất, đáp ứng tối đa sách/tài nguyên học liệu phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học của bạn đọc, Thư viện đã xây dựng bảng khảo sát dưới đây.
Thông qua bảng khảo sát này, mong các thầy/cô, anh/chị dựa trên nhu cầu học tập, nghiên cứu của mình đề xuất các tài liệu để Thư viện xây dựng danh mục bổ sung phù hợp, hiệu quả, phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.
Form khảo sát nhu cầu và đề xuất bổ sung tài liệu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco1ZYP0vd0dKwPKB4N1zeb4ROuhk0J...
Thư viện xin mở form để nhận đề xuất của cáccác thầy/cô, anh/chị  đến hết ngày 21/12/2020
Xin trân trọng cảm ơn