Kính gửi các thầy/cô, anh/chị cùng các bạn học viên/sinh viên,

Với mục đích tìm hiểu nhu cầu cụ thể nhằm xây dựng danh mục bổ sung hiệu quả nhất, đáp ứng tối đa sách/tài nguyên học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của bạn đọc, Thư viện đã xây dựng bảng khảo sát dưới đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHEaYobTDdKu5QslLbxkqQ6qVOJ30q...

Thông qua bảng khảo sát trên, kính mong các thầy/cô, anh/chị cùng các bạn học viên/sinh viên, dựa trên nhu cầu và chuyên ngành của mình đề xuất các tài liệu để Thư viện xây dựng danh mục bổ sung phù hợp, hiệu quả , phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn.
 
Thư viện xin mở form để nhận đề xuất của các thầy/cô, anh/chị và các bạn học viên/sinh viên đến ngày 02/01/2019
 
Xin trân trọng cảm ơn sự hơp tác của thầy/cô, anh/chị cùng các bạn học viên/sinh viên.
 
TT Thông tin - Thư viện