Kính gửi các thầy/cô, anh/chị cùng toàn thể các bạn học viên, sinh viên 

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo:

Kể từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 31/7/2018, Thư viện sẽ tiến hành kiểm kê toàn bộ kho sách. 

Trong thời gian kiểm kê, Thư viện sẽ khóa kho và không phục vụ bạn đọc mượn sách. 

Ngày 01/8/2018, Thư viện sẽ đầu bắt đầu mở kho và lưu thông sách bình thường.

Để chuẩn bị cho kỳ kiểm kê, kính đề nghị các thầy cô, anh chị, các bạn học viên, sinh viên còn đang mượn sách của Thư viện cần trả sách trước ngày 02/7/2018 để tránh bị trả sách quá hạn.

Kính báo.

TTTT Thư viện