Trong khuôn khổ chương trình Librarians without Borders, ngày 15/10/2018, cô Irena Bond, giảng viên/phụ trách Thư viện trường Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences dã có buổi giảng dạy Tìm kiếm thông tin y tế trực tuyến miễn phí tại Thư viện trường Đại học Y tế công cộng. Thành viên tham gia lớp học là các cán bộ y tế công tác tại các bệnh viện, cán bộ thư viện các trường khối ngành y cùng giảng viên, sinh viên/học viên trường Đại học Y tế công cộng.

Trong buổi học, cô Irena Bond đã giới thiệu cho học viên các nguồn thông tin y tế trực tuyến miễn phí có giá trị cũng như cách thức tìm kiếm trong các nguồn tin này và đặc biệt là tìm kiếm trong CSDL PubMed thông qua HINARI. Các học viên cũng đã dành nhiều thời gian để trao đổi, chia sẻ với giảng viên về cách thức mình đã thực hiện tìm kiếm trước đây cũng như những thay đổi sau khi tham gia buổi học.

Một vài hình ảnh của buổi học:

 

Chuyên gia/giảng viên Irena đang giảng dạy tại buổi học

 

Học viên theo dõi và thực hành tìm kiếm thông tin tại buổi học

 

Học viên trao đổi với giảng viên trong giờ giải lao

 

Ảnh chụp giảng viên và toàn thể học viên