Trong thời gian qua, do tác động của dịch Covid-19, nhiều hoạt động đã bị ảnh hưởng trong đó có hoạt động dạy và học của thầy trò nhà trường. Các bạn học viên, sinh viên đã không học tập trung tại trường gần 2 tháng qua. Tuy nhiên, không đến trường không có nghĩa là ngừng học. Các lớp vẫn học sôi nổi đúng kế hoạch thời gian qua.
Thư viện cũng chuyển đổi nhiều hoạt động sang trực tuyến để phù hợp với tình hình mới và đáp ứng nhu cầu của người dùng. Trong đó nổi bật là các hoạt động đào tạo đã chuyển từ trực tiếp tại Thư viện sang trực tuyến qua ứng dụng zoom.
Trong tháng 6, Thư viện đã tổ chức 3 buổi đào tạo với các nội dung được đông đảo người học quan tâm là Hướng dẫn Tìm kiếm tài liệu, Hướng dẫn sử dụng Zotero và Hướng dẫn sử dụng EndNote. Các lớp học đã thu hút gần 50 học viên tham gia, đa dạng các đối tượng khác nhau.
 
Buổi đào tạo ngày 10/6/2021 nội dung Hướng dẫn sử dụng Zotero
 
Buổi đào tạo ngày 17/6/2021 nội dung Hướng dẫn sử dụng EndNote
 
 
Buổi đào tạo ngày 24/6/2021 nội dung Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu
 
Trong thời gian tới, Thư viện tiếp tục tổ chức các lớp trực tuyến với nội dung phong phú hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của người học.