Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Ngoài ngày Sách Việt Nam, tháng 4 còn có Ngày sách và bản quyền Thế giới 23/4 nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích mọi người dân thế giới khám phá niềm yêu thích đọc sách. 

Để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và Ngày sách và bản quyền Thế giới, cũng như khuyến khích bạn đọc yêu sách, đọc sách,Thư viện đã tổ chức chuỗi các hoạt động gồm có Xây dựng không gian đọc sách thân thiện; Trưng bày, giới thiệu sách chuyên ngành của một số ngành mới như Công tác xã hội, Xét nghiệm y học, Dinh dưỡng; Mua sách - tặng sách...

Một số hình ảnh của không gian đọc sách tại Thư viện nhân dịp này trong tháng 4:

 

Giới thiệu một số sách của nhà trường

 

Không gian đọc sách tại Thư viện

 

Trưng bày, giới thiệu sách chuyên ngành và sách tiếng Anh

 

Không gian đọc sách gần gũi thiên nhiên