Ngày 9/11 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành và từ năm 2013 đến nay, ngày 9/11 được lấy là ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam hay còn gọi là Ngày Pháp luật Việt Nam.
Ngày Pháp luật Việt Nam là ngày tôn vinh, khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Năm 2019, Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 7 đã thông qua một số văn bản luật như Luật Giáo dục, Luật phòng chống tác hại của rượu bia.

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và giới thiệu một số văn bản pháp luật mới được ban hành Thư viện đã tổ chức một số hoạt động như
- Trưng bày, giới thiệu sách pháp luật
- Giới thiệu một số nguồn tài nguyên về các văn bản quy phạm pháp luật


Trưng bày, giới thiệu sách pháp luật

 

Một cuốn sách hay được giới thiệu

Bên cạnh trưng bày sách in, Thư viện cũng đã giới thiệu đến bạn đọc một số CSDL cung cấp các văn bản pháp luật như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế ...

Thông qua các hoạt động này, Thư viện đã giới thiệu đến bạn đọc một số văn bản pháp luật mới cũng như một số nguồn tin đáng tin cậy để tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật