Ngày 21 tháng 10 năm 2019, Thư viện đã tiếp đón và làm việc với bà  Isarin Nonthi - chuyên gia thư viện đến từ Thailand Knowledge Park (TK Park) - Thái Lan. Trong buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi một số kinh nghiệm trong triển khai dịch vụ thư viện và mô hình thư viện sáng tạo, tạo cảm hứng cho người sử dụng