• Giá bán
    67,000
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Thống kê y sinh học ứng dụng : giáo trình giảng dạy cho sinh viên cử nhân YTCC định hướng Dịch tễ học / Trường Đại học Y tế công cộng, Khoa Các Khoa học cơ bản, Bộ môn Thống kê y tế ; chủ biên, Bùi Thị Tú Quyên, Vũ Thị Hoàng Lan
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 94 tr. : minh họa ; 25 cm