Ths. Bùi Thị Ngọc Oanh

 • Job
  Thư viện viên
 • Specialized
  Thạc sỹ thư viện
 • Experience
 • Email

Bùi Thị Ngọc Oanh

(Thư viện viên)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Phụ trách các công việc:

 • Phục vụ bạn đọc
 • Tiếp nhận, Xử lý Luận án, Luận văn
 • Bổ sung tài liệu ngoại văn

 

btno@huph