Ths. Nguyễn Hải Hà

  • Job
    Giám đốc Trung tâm
  • Specialized
    Thạc sỹ thư viện
  • Experience
  • Email

Nguyễn Hải Hà

(Giám đốc Trung tâm)

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

nhh@huph.edu.vn