• Giá bán
    57,500
    Nhà xuất bản
    Năm xuất bản
Thông tin nhan đề Tiếp thị xã hội : nguyên lý và ứng dụng trong y tế công cộng / chủ biên, Nguyễn Thanh Hương, Trương Quang Tiến
Xuẩt bản,phát hành H. : Lao động xã hội, 2012
Mô tả vật lý xi, 181 tr. : minh họa ; 25 cm