• Giá bán
    180,000
    Nhà xuất bản
    Y học
    Năm xuất bản
    2016
Thông tin nhan đề Vệ sinh học môi trường và nghề nghiệp : giáo trình giảng dạy dành cho đối tượng cử nhân Y tế công cộng định hướng sức khỏe môi trường nghề nghiệp / Trường Đại học Y tế công cộng ; chủ biên, Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Ngọc Bích
Xuẩt bản,phát hành H. : Y học, 2016
Mô tả vật lý 219 tr. : minh họa ; 27 cm