Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Y tế công cộng

Địa chỉ: Tầng 3 nhà C, Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(024) 62662387
thuvienhuph@huph.edu.vn
Website: http://library.huph.edu.vn
https://www.facebook.com/huph.library