Kính gửi các thầy/cô, anh/chị học viên/sinh viên,

Nhân ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày Sách và bản quyền Thế giới 23/4, cùng đồng hành với các thầy cô và học viên/sinh viên trong quá trình dạy-học online, Thư viện xin giới thiệu đến các thầy/cô, anh/chị một số nguồn tài nguyên học liệu hữu ích:

- NXB Đại học Cambridge: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/books (truy cập miễn phí đến cuối tháng 5/2020)

- NXB Đại học Oxford: https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/ (truy cập miễn phí đến 30/6/2020)

- NXB Spinger: https://link.springer.com/

- Nguồn tài nguyên miễn phí các nghiên cứu về Covid-19: http://librarylearningspace.com/free-resources-2019-novel-coronavirus-2019-ncov/?fbclid=IwAR0-YrM20RDcdufraxkRnPMjJidVuljnYjtkHBi30JqHUaTjXv671szGSRE

Đây đều là các nguồn tài nguyên có giá trị của các nhà xuất bản uy tín và được mở truy cập miễn phí trong thời gian ngắn nên Thư viện mong các thầy/cô và anh/chị truy cập sử dụng các nguồn học liệu này trong quá trình học tập và giảng dạy.

Thư viện trân trọng giới thiệu