Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020), Thư viện xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một số kho tài liệu trực tuyến về Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bạn tìm đọc, xem để thêm hiểu về thân thế, sự nghiệp cũng như tấm gương đạo đức sáng ngời của Người.
 
- Trang tin Hồ Chí Minh: http://hochiminh.vn/index của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Giới thiệu Cuộc đời, sự nghiệp của Bác; Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Tác phẩm của Hồ Chí Minh; Tác phẩm về Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh và thế giới; Học và làm theo Bác. Trong đó có một số tài liệu quý, cảm động như phim tài liệu: Hồ Chí Minh - chân dung một con người: http://hochiminh.vn/video/ho-chi-minh/phim-tai-lieu-ho-chi-minh-chan-dun...
 
- Triển lãm sách Hồ Chí Minh - Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: https://trienlamsachhcm.book365.vn/
Giới thiệu các câu chuyện về Bác, các tác phẩm của Bác và các tác phẩm về Bác gồm có triển lãm sách, ảnh, video, tem
 
- Triển lãm sách trực tuyến của Thư viện Quốc gia http://nlv.gov.vn/trien-lam-truc-tuyen-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tic...
Giới thiệu 500 cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sắp xếp theo 4 nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh - sáng mãi tên Người, Học tập và làm theo tấm gương tạo đức Hồ Chí Minh
 
- Trang Thư viện ảnh Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: http://media.bqllang.gov.vn/
Gồm các clip lời ca, bài hát về chủ tịch Hồ Chí Minh, phim tài liệu về Bác
 
- Tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh 3D: http://baotang.hochiminh.vn/ (chọn Bảo tàng 3D)
 
Thư viện trân trọng giới thiệu và mời các bạn quan tâm tìm hiểu .