Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, kể từ tháng 10 năm 2006, Trung tâm Thông tin-Thư viện liên tục tổ chức các lớp hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng thông tin định kỳ vào 13h30 đến 15h00 thứ Sáu hàng tuần, nhằm giúp bạn đọc có một cái nhìn tổng thể về những nguồn thông tin sẵn có, cách tìm kiếm và sử dụng thông tin một cách hiệu quả, hỗ trợ công việc học tập và nghiên cứu.

Hiện tại chúng tôi có mở các lớp:

  • Hướng dẫn tra cứu và tìm kiếm tài liệu trong thư viện
  • Hướng dẫn tìm kiếm và đánh giá thông tin trên Internet
  • Nguồn tư liệu bài tạp chí toàn văn y tế và hướng dẫn tìm kiếm
  • Nguồn tư liệu sách điện tử toàn văn về y tế và hướng dẫn tìm kiếm
  • Hướng dẫn tìm kiếm trên PubMed/HINARI
  • Hướng dẫn quản lý tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm EndNote, Zotero

Bạn đọc có nhu cầu có thể đăng ký trực tiếp tại Thư viện, tầng 3 nhà C, hoặc gửi email về địa chỉ thuvienhuph@huph.edu.vn, hoặc đăng ký tại Fanpage của thư viện https://www.facebook.com/huph.library để đăng ký lớp học. Bạn đọc có thể đăng ký theo nhóm hoặc đăng ký riêng lẻ trước ngày Thứ Năm hàng tuần để được bố trí học vào buổi Thứ Sáu của tuần đó. Do điều kiện còn hạn chế, mỗi buổi, chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn cho 5-7 bạn đọc có nhu cầu. Khi gửi email đăng ký, đề nghị bạn đọc ghi rõ: Họ và tên - Mã Sinh viên/Học viên - Lớp - Địa chỉ email - Tên lớp học đăng ký